📗 Pravidla - MC

Základní ustanovení

1§ Neznalost pravidel se neomlouvá.

2§ Vedení má právo kdykoliv jákekoliv pravidlo připsat.

3§ Pravidla platí pro každého hráče.

4§ Pokud je hráč svědkem porušování pravidla/pravidel, musí to v nejbližší možné době nahlásit členu A-Teamu, pokud tak neučiní, může být brán za spolupachatele.

5§ Na našem serveru TS3 nemusíte mít stejný nick jako v minecraftu.

6§ Hráč souhlasí s případným zveřejňování jeho nicku, banu atd. v chatu.

7§ Je zakázáno šířit reklamu na jiný server.

8§ Za reklamu se považuje: IP adresa jiného serveru, název jiného serveru nebo jakékoliv odkazy.

9§ Hráč nesmí zneužívat jakékoliv chyby serveru. Jakmile hráč zjistí nějakou chybu na serveru, je povinen ji ihned ohlásit v podpoře.

10§ Je zakázáno zneužívat nedostatky v pravidlech.

11§ Pro hráče s VIP účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP výhod.

Všeobecná pravidla

12§ Je zakázáno mít nevhodný nickname/skin

13§ Je zakázáno spamovat a psát vulgárně.

14§ Je zakázáno psát nevhodné znaky.

15§ Je zakázáno být drzý k členu A-Teamu.

16§ Je zakázáno zesměšňovat člena A-Teamu a jeho rozhodnutí.

17§ Je zakázáno zneužívat bugy.

19§ Je zakázáno teamovat.

19§ Je zakázáno urážet server.

20§ Je zakázáno udávat nepravdivé informace.

21§ Je zakázáno žádat o práva.

22§ Je zakázáno zneužívat práva.

23§ Je zakázáno kazit hru.

24§ Je zakázáno nadávat či lhát členu A-Teamu.

25§ Je zakázáno obcházet ban.

26§ Je zakázáno rozesílat osobní informace o členu A-Teamu a hráčů. (IP Adresa/Bydliště§.

27§ Je zakázáno se vydávat za člena A-Teamu/Bývalého člena A-Teamu/YouTubera.

28§ Je zakázáno zneužívat nedostatky v pravidlech.

29§ Hráč nesmí používat usnadňující programy.

30§ Rozhodnutí člena A-Teamu musí respektovat každý.

31§ Žádný člen A-Teamu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.

📘 Pravidla - TS3

Všetky pravidla

1/1§ Správce TS3 a Vedení si vyhrazuje všechny práva.

2/1§ Je zakázáno lhát A-Teamu v Podpoře.

3/1§ Je zakázáno ignorovat A-Team a jeho rozhodnutí.

4/1§ Je zakázáno oslovovat členy A-Teamu křestním jménem nebo přijmením a šířit jejich soukromé informace.

5/1§ Je zakázano vyhrožovat, urážet a zesměšňovat, být vulgární a nebo vyvolávat hádky, spamovat log, PM, poke.

6/1§ Je zakázáno se vydávat za někoho jiného.

7/1§ Je zákázané zneužívat podporu a zatěžovat A-Team nesmyslnými otázkami.

8/1§ Člen A-Teamu si vás může přemístit nebo přijít za vámi do místnosti když potřebuje něco vyřešit.

9/1§ Nikdo nesmí zneužívat chyb na TeamSpeaku.

10/1§ Je zakázané se připojit za více jako 3 účty zároveň.

11/1§ Je zakázané projevovat rasizmus, nacizmus, diskriminaci a náboženské narážky.

12/1§ Je zakázáno posílat lekací odkazy, pornografie a reklamu.

13/1§ Je zakázané mít ve svých permanentních nebo dočasných místnostech vulgární název, avatar, topic nebo description

14/1§ Ve volné místnosti je zakázané pouštět hudbu, dělat otravné zvuky, nahrávat streamovat nebo používat měniče hlasu.

15/1§ Je zakázáno kohokoliv provokovat.

16/1§ Vedení má právo kdykoliv jákekoliv pravidlo připsat.

📕 Pravidla - AdminTýmu

Všetky pravidla

1/2§ Vedeni serveru si vyhrazuje právo na vyhození člena AdminTýmuu bez udání důvodu.

2/2§ Vedeni serveru si vyhrazuje právo na udělení banu bez udání důvodu.

3/2§ Člen AdminTýmu se nemůže chovat vulgárne.

4/2§ Člen HelperTýmu si nemůže vzít hráče/kamaráda do helper room.

5/2§ Člen AdminTýmu se v pracovní době musí zdržovat na TeamSpeak3/minecraft servery.

6/2§ Člen HelperTýmu musí v pracovní době pomáhat hračom a řešit podporu na TeamSpeak3 nebo tickety na webu.

7/2§ Člen AdminTýmu před udělením banu si musí byt 100% jistý, že dává ban pravém.

8/2§ Člen Helper Teamu nemá právo řešit youtube podporu.