📗 Pravidla - Minecraft serveru

Základní ustanovení

1§ Neznalost pravidel se neomlouvá.

2§ Vedení má právo kdykoliv jákekoliv pravidlo připsat.

3§ Pravidla platí pro každého hráče.

4§ Pokud je hráč svědkem porušování pravidla/pravidel, musí to v nejbližší možné době nahlásit členu A-Teamu, pokud tak neučiní, může být brán za spolupachatele.

5§ Na našem serveru TS3 nemusíte mít stejný nick jako v minecraftu.

6§ Hráč souhlasí s případným zveřejňování jeho nicku, banu atd. v chatu.

7§ Je zakázáno šířit reklamu na jiný server.

8§ Za reklamu se považuje: IP adresa jiného serveru, název jiného serveru nebo jakékoliv odkazy.

9§ Hráč nesmí zneužívat jakékoliv chyby serveru. Jakmile hráč zjistí nějakou chybu na serveru, je povinen ji ihned ohlásit v podpoře.

10§ Je zakázáno zneužívat nedostatky v pravidlech.

11§ Pro hráče s VIP účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP výhod.

Všeobecná pravidla

12§ Je zakázáno mít nevhodný nickname/skin

13§ Je zakázáno spamovat a psát vulgárně.

14§ Je zakázáno psát nevhodné znaky.

15§ Je zakázáno být drzý k členu A-Teamu.

16§ Je zakázáno zesměšňovat člena A-Teamu a jeho rozhodnutí.

17§ Je zakázáno zneužívat bugy.

19§ Je zakázáno teamovat.

19§ Je zakázáno urážet server.

20§ Je zakázáno udávat nepravdivé informace.

21§ Je zakázáno žádat o práva.

22§ Je zakázáno zneužívat práva.

23§ Je zakázáno kazit hru.

24§ Je zakázáno nadávat či lhát členu A-Teamu.

25§ Je zakázáno obcházet ban.

26§ Je zakázáno rozesílat osobní informace o členu A-Teamu a hráčů. (IP Adresa/Bydliště§.

27§ Je zakázáno se vydávat za člena A-Teamu/Bývalého člena A-Teamu/YouTubera.

28§ Je zakázáno zneužívat nedostatky v pravidlech.

29§ Hráč nesmí používat usnadňující programy.

30§ Rozhodnutí člena A-Teamu musí respektovat každý.

31§ Žádný člen A-Teamu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.