Ochrana osobných údajov 🚨

Ochrana osobných údajov (ďalej len ako „Zásada GDPR“) je neoddeliteľnou súčasťou pravidiel projektu MorLand.cz

Spracovávame osobné údaje používateľov projektu MorLand.cz poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.morland.cz

Registráciou na našom serveri udeľujete súhlas so spracovaním osobných informáciách podľa smernice GDPR s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.

Přihlášeným souhlasíte s pravidly o zpracování osobních údajů. IP adresa je využita pro identifikaci při porušení pravidel serveru.

V průběhu hraní na serveru budeme sbírat některá herní data! Hráčská data jsou zabezpečena ve "MySQL databáze".

Pri každom pripojení na náš Minecraft a TeamSpeak3 server, a používaní internetovej stránky www.morland.cz nám potvrdzuješ, že týmto Zásadám GDPR rozumieš a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

Údaje, ktoré spracúvame:

Údaje, po registrácii a prihlásená na naše internetové stránky a servery

⚪ Tvoje herné meno

⚪ Tvoju e-mailovú adresu

⚪ Tvoju IP adresu z ktorej si sa naposledy pripojil

⚪ Tvoju IP adresu z ktorej si sa registroval

⚪ Dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia

Ako môžeme tvoje údaje použiť:

⚪ Umožnenie využívať podporu na www.morland.cz

⚪ Zistenie a zabránenie podvodu a iného protiprávneho konania na našom projekte

Ako dlho tvoje údaje spracúvame:

⚪ Tvoje údaje ktoré nám boli poskytnuté budú spracúvané po dobu trvania tvojej registrácie na našom projekte