📖 GDPR

Ochrana osobných údajov 🚨

Ochrana osobných údajov (ďalej len ako „Zásada GDPR“) je neoddeliteľnou súčasťou pravidiel projektu MorLand.cz

Spracovávame osobné údaje používateľov projektu MorLand.cz poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.morland.cz a www.morland.cz/panel/

Registráciou na našom serveri udeľujete súhlas so spracovaním osobných informáciách podľa smernice GDPR s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.

Přihlášeným souhlasíte s pravidly o zpracování osobních údajů. IP adresa je využita pro identifikaci při porušení pravidel serveru.

V průběhu hraní na serveru budeme sbírat některá herní data! Hráčská data jsou zabezpečena ve "MySQL databáze".

Pri každom pripojení na náš Minecraft a TeamSpeak3 server, a používaní internetovej stránky www.morland.cz nám potvrdzuješ, že týmto Zásadám GDPR rozumieš a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

Údaje, ktoré spracúvame:

Údaje, po registrácii a prihlásená na naše internetové stránky a servery

⚪ Tvoje herné meno

⚪ Tvoju e-mailovú adresu

⚪ Tvoju IP adresu z ktorej si sa naposledy pripojil

⚪ Tvoju IP adresu z ktorej si sa registroval

⚪ Dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia

Ako môžeme tvoje údaje použiť:

⚪ Umožnenie využívať podporu na www.morland.cz

⚪ Zistenie a zabránenie podvodu a iného protiprávneho konania na našom projekte

Ako dlho tvoje údaje spracúvame:

⚪ Tvoje údaje ktoré nám boli poskytnuté budú spracúvané po dobu trvania tvojej registrácie na našom projekte